Webové stránky dobrovolných hasičů VevčiceDesatero týmu SDH Vevčice

  1. Do hasičské zbrojnice přicházíme vždy včas a v dobré náladě.
  2. Dbáme na upravenost a čistotu oděvu.
  3. Na treninky přicházíme připraveni a ochotni trénovat.
  4. Vzájemně se respektujeme a ceníme si názoru druhých.
  5. Jsme vždy zodpovědni za své chování.
  6. Jsme ohleduplní a taktní ke každému.
  7. Jsme hrdí na výsledky své práce a úspěchy týmu.
  8. Pečujeme o hasičskou zbrojnici a její okolí.
  9. Potrpíme si na dobré mravy a způsoby chování.
  10. Vzájemně si pomáháme.