HLAVNÍ MENU
ODKAZY
Úřední deska
Zveřejněno Dokument Zodpovídá
od do
26.5.2018 Exekutor - usnesení Kuchařík
24.5.2018 Žádost o informace ze zákona 106/1999 Kuchařík
24.5.2018 Oznámení pověřence a správce GDPR Kuchařík
7.5.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o ydání územního plánu Vevčice Kuchařík
26.4.2018 Finanční úřad - veřejná vyhláška Kuchařík
23.4.2018 VAK Znojmesko - Oznámení o zveřejňovaných dokumentech Kuchařík
20.4.2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kuchařík
21.3.2018 Výzva vlastníkům lesa Kuchařík
12.3.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018, DSO Jevišovicka Kuchařík
15.2.2018 Výroční zpráva 106/1999-za rok 2017 Kuchařík
14.2.2018 Výzva vlastníkům nemovitosti, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě Kuchařík
17.1.2018 Oznámení o zveřejnění-VAK Kuchařík
17.1.2018 Exekutor - usnesení Kuchařík
16.1.2018 Schválený rozpočet VaK Znojemsko na rok 2018 a Střednědobý výhled na období 2019 - 2021 Kuchařík
15.1.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 2018 – II. kolo Kuchařík
28.12.2017 Oznámení č. 5/2017 o zveřejnění dokumentů DSO Jevišovicka - Rozpočtové opatření č. 5/2017 Kuchařík
27.12.2017 Oznámení o době a místě konání voleb Kuchařík
22.12.2017 Veřejné projednání návrhu Územního plánu Vevčice doplněné odborným výkladem projektanta Kuchařík
18.12.2017 Rozpočtové opatření č.8 VAK
Oznámení o zveřejnění
Kuchařík
17.12.2018 rozpočtové opatření č.9 VAK + oznámení o zveřejnění VAK Kuchařík
14.12.2017 Opatření obecné povahy - likvidace bobřích sídel Kuchařík
13.12.2017 Zasedání volební komise Kuchařík
9.12.2017 Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017 Kuchařík
4.12.2017 DSO Jevišovicka - Návrh – Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 Kuchařík
4.12.2017 DSO Jevišovicka - Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu DSO Jevišovicka na období 2019 – 2021 Kuchařík
1.12.2017 Návrh rozpočtu VaK Znojemsko na rok 2018 Kuchařík
1.12.2017 Návrh střednědobého výhledu ZSO VaK Znojemsko na období 2019 - 2021 Kuchařík
30.11.2017 Jmenování zapisovatele OkVK Kuchařík
28.11.2017 Informace o počtu a sídle volebního okrsku Kuchařík
21.11.2017 Volby přísedících Okresního soudu Kuchařík
20.11.2017 Oznámení č. 4/2017 o zveřejnění dokumentů DSO Jevišovicka - Rozpočtové opatření č. 4/2017 Kuchařík
8.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů-prezident Kuchařík
7.11.2017 23.11.2017 Návrh opatření obecné povahy-vlastníci lesa Kuchařík
7.11.2017 Rozpočtové č.7 VAK + oznámení o zveřejnění Kuchařík
7.11.2017 23.11.2017 Návrh opatření obecné povahy-chráněný živočich Kuchařík
2.10.2017 DSO Jevišovicka - rozpočtové opatření č. 3/2017 Kuchařík
28.10.2017 13.11.2017 Zveřejnění opatření obecné povahy Kuchařík
28.10.2017 13.11.2017 Dražební vyhláška Kuchařík
17.10.2017 23.10.2017 Upozornění pro voliče Kuchařík
6.10.2017 Rozpočtové opatření č.6 VAK
Oznámení o zveřejnění
Kuchařík
6.10.2017 Zákaz změny vymezení volebních okrsků - prezident Kuchařík
5.10.2017 Oznámení č. 2/2017 o zveřejnění dokumentů - DSO Jevišovicka Kuchařík
26.9.2017 DSO Jevišovicka - rozpočtové opatření č. 2/2017 Kuchařík
22.9.2017 27.10.2017 Návrh opatření obecné povahy Kuchařík
20.9.2017 23.10.2017 Zasedání volební komise Kuchařík
15.9.2017 27.10.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy Kuchařík
15.9.2017 VAK OZNÁMENÍ o zveřejněných dokumentech Kuchařík
15.9.2017 VAK Znojmo rozpočtové opatření č.5 Kuchařík
9.9.2017 23.10.2017 Jmenování zapisovatele volební komise Kuchařík
5.9.2017 4.10.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kuchařík
4.9.2017 Oznámení č. 1/2017 DSO Jevišovicka Kuchařík
23.8.2017 8.9.2017 Rozhodnutí hejtmana o odvolání nebezpečí požáru Kuchařík
14.8.2017 Veřejná vyhláška doručení návrhu územního plánu Vevčice Kuchařík
3.8.2017 Oznámení o době a místě konání voleb Kuchařík
3.8.2017 Stanovení počtu a sídel volebních okrsků Kuchařík
3.8.2017 19.8.2017 Cvičení AMPLE STRIKE 2017 Kuchařík
26.7.2017 11.8.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Kuchařík
21.7.2017 VAK závěrečný účet svazku za rok 2016 Kuchařík
21.7.2017 VAK Znojmo rozpočtové opatření č.4 Kuchařík
21.7.2017 Schválený závěrečný účet DSO Jevišovicka Kuchařík
18.7.2017 11.8.2017 Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení nebezpečí požáru Kuchařík
30.6.2017 VAK Znojemsko - rozpočtové opatření č.3 Kuchařík
15.6.2017 21.7.2017 VAK Znojemsko návrh závěrečného účtu a přezkum hospodaření za rok 2016 Kuchařík
30.5.2017 16.6.2017 DSO Jevišovicka - návrh závěrečného účtu za rok 2016, zpráva o hospodaření za rok 2016 Kuchařík
24.5.2017 Vyhlášení zákazu změny vymezení volebních okrsků Kuchařík
27.4.2017 31.5.2017 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
Informace k dani z nemovitých věcí 2017
Informace k zasílání složenek
Kuchařík
25.4.2017 DSO Jevišovicka - rozpočtové opatření č. 1/2017 Kuchařík
21.4.2017 VAK Znojemsko - rozpočtové opatření č. 2/2017 Kuchařík
24.3.2017 VAK Znojemsko - rozpočet 2017, rozpočtový výhled  2018-2020 a plán rozpočtu 2017 Kuchařík
21.3.2017 DSO Jevišovicka - schválený rozpočet na rok 2017 Kuchařík
21.3.2017 VAK Znojemsko - rozpočtové opatření č. 1/2017 Kuchařík
20.3.2017 5.4.2017 Soudní exekutor - usnesení Kuchařík
15.3.2017 31.3.2017 Záměr obce směnit nemovitost (pozemek) Kuchařík
9.3.2017 24.3.2017 Střednědobý výhled DSO Jevišovicka 2018 až 2020 Kuchařík
9.3.2017 24.3.2017 Návrh rozpočtu DSO Jevišovicka na rok 2017 Kuchařík
22.2.2017 10.3.2017 Kupní smlouva Ludvíkovi Kuchařík
18.2.2017 6.3.2017 Smlouva o provedení uměleckého výkonu Kuchařík
18.2.2017 6.3.2017 Dodatek ke smlouvě s FCC č.S00Z10015 Kuchařík
9.2.2017 25.2.2017 Oznámení o projednávání ÚP Mikulovice Kuchařík
8.2.2017 24.2.2017 NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚHAŘOVICE Kuchařík
6.2.2017 22.2.2017 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb Kuchařík
1.2.2017 17.2.2017 Záměr obce na provedení uměleckého výkonu Kuchařík
27.1.2017 12.2.2017 Záměr obce na prodej pozemku Kuchařík
27.1.2017 12.2.2017 Záměr obce na prodej pozemku Kuchařík
27.1.2017 12.2.2017 Záměr obce na uzavření smlouvy s FCC Znojmo Kuchařík
11.1.2017 27.1.2017 Dodatek smlouvy o nakládání s komunálníni odpady Kuchařík
11.1.2017 27.1.2017 Mimořádná veterinární opatření Kuchařík
7.1.2017 23.1.2017 INFORMACE PRO VEŘEJNOST K NÁKAZE PTAČÍ CHŘIPKY Kuchařík
23.12.2016 8.1.2016 Usnesení z jednání valné hromady obcí Svazku VAK Znojemsko Kuchařík
6.12.2016 22.12.2016 Návrh Plánu Rozpočtu Svazku VAK Znojemsko na rok 2017 Kuchařík
26.10.2016 11.11.2016 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vevčice za rok 2016 Kuchařík
25.10.2016 10.11.2016 DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚHAŘOVICE Kuchařík
19.10.2016 4.10.2016 Smlouva o dílo - "Územní plán Vevčice" Kuchařík
19.10.2016 4.10.2016 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Kuchařík
19.10.2016 4.10.2016 Dodatek ke smlouvě č.037026/16/OKH Kuchařík
5.10.2016 21.10.2016 Zahájení elektronického dražebního jednání Kuchařík
5.10.2016 21.10.2016 . Zabezpečení agendy přestupků Kuchařík
26.9.2016 8.10.2016 Telefonní spojení do volební místnosti Kuchařík
26.9.2016 12.10.2016 Správní řízení o povolení výjimky Kuchařík
15.9.2016 4.10.2016 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků Kuchařík
14.9.2016 30.9.2016 ZÁMĚR OBCE PRODAT NEMOVITOST Kuchařík
14.9.2016 8.10.2016 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB Kuchařík
7.9.2016 23.9.2016 UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) Kuchařík
19.8.2016 8.10.2016 Seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve dnech 7. a 8. října 2016 Kuchařík
16.8.2016 8.10.2016 Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků Kuchařík
16.8.2016 8.10.2016 Jmenování zapisovatele volební komise Kuchařík
8.8.2016 9.9.2016 Územní plán obce Vevčice Kuchařík
8.8.2016 8.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů volební komise Kuchařík
3.8.2016 1.9.2016 Zjišťovací řízení k záměru nového jaderného zdroje - Dukovany Kuchařík
2.8.2016 18.8.2016 Vlastníci lesů - osnova Kuchařík
21.7.2016 6.8.2016 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Kuchařík
12.7.2016 8.10.2016 Stanovení stálých volebních okrsků Kuchařík
1.7.2016 30.7.2016 Pozemková úprava Kuchařík
13.6.2016 29.6.2016 Návrh Závěrečného účtu za rok 2015 - Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka Kuchařík
10.6.2016 26.6.2016 Návrh Závěrečného účtu VAK Znojemsko Kuchařík
9.6.2016 26.6.2016 Dodatečné povolení stavby - oplocení pozemku Kuchařík
5.6.2016 22.6.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z Kuchařík
30.5.2016 14.6.2016 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Kuchařík
25.5.2016 10.6.2016 Výjimka ze zákazu zvláště chráněných druhů hub Kuchařík
10.5.2016 27.5.2016 Oznámení o zahájení řízení Kuchařík
6.5.2016 8.10.2016 Zákaz změny volebních okrsků Kuchařík
3.5.2016 19.5.2016 Oznámení o zahájení řízení ochrany ohrožených druhů živočichů Kuchařík
29.4.2016 15.5.2016 Veřejná vyhláška Kuchařík
27.4.2016 13.5.2016 Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2015 Kuchařík
26.4.2016 12.5.2016 Veřejná vyhláška Krajského úřadu JMK 2016 Kuchařík
29.3.2016 14.4.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Kuchařík
16.3.2016 1.4.2016 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016 Kuchařík
12.3.2016 31.12.2023 Výzva vlastníkům nemovitosti, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě Kuchařík